SENIORZY

Mind  Shui  Senior 

To program  skierowany  do osób  60+ , które obawiają się, że być może ich pamięć, koncentracja, mowa i motywacja są słabsze niż być powinny, jak również dla wszystkich osób, które chcą mieć swój umysł pod kontrolą oraz pewność, że nie umknie ich uwadze ewentualny proces chorobowy i możliwość leczenia.

Spotkania rozpoczyna badanie neuropsychologiczne *, z pełnym opisem  możliwości i ewentualnych ograniczeń poszczególnych funkcji poznawczo behawioralnych, jak również możliwość zapoznania się z technikami wzmacniającymi ich prawidłowe funkcjonowanie.

Uwaga!  Przeczytaj dokładnie…

* Badanie neuropsychologiczne jest jednym z niezbędnych badań diagnostycznych wykorzystywanych w praktyce klinicznej do wykluczenia lub potwierdzenia dysfunkcji mózgu związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak np. Choroba Alzheimera, Choroba Parkinsona, Otępienie czołowo-skroniowe, Pierwotna Postępująca Afazja, i wiele innych.  Nie obawiaj się go, poniżej podaję kilka podstawowych informacji dotyczących badania neuropsychologicznego:

Czym jest i na czym polega diagnoza neuropsychologiczna?

Diagnoza neuropsychologiczna ukierunkowana jest na ocenę funkcjonowania poznawczo – behawioralnego. Proces badania neuropsychologicznego obejmuje  wywiad kliniczny, obserwację zachowania  oraz dobór odpowiednich testów i prób  neuropsychologicznych, które oceniają takie obszary naszego funkcjonowania jak:

  • mowa
  • pamięć i uwaga
  • gnozja oraz praksja
  • procesy wzrokowo-przestrzenne
  • myślenie
  • funkcje wykonawcze
  • emocje
  • zachowanie

Do kogo adresowane jest badanie neuropsychologiczne?

Badanie potrzebne jest osobom z chorobami neurologicznymi, np. udar, guz mózgu, urazy mózgu, padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne, mające związek z układem nerwowym. Badanie neuropsychologiczne proponujemy również osobom, które odczuwają pogorszenie funkcjonowania w obszarze pamięci, uwagi i koncentracji, planowania działania, orientacji przestrzennej itp.. i nie znają przyczyny takiego stanu zdrowia.

Jak przebiega badanie neuropsychologiczne?

Badanie neuropsychologiczne obejmuje wywiad kliniczny z wykwalifikowanym specjalistą – neuropsychologiem klinicznym oraz wykonanie specjalistycznych testów i badań z wykorzystaniem narzędzi specjalistycznych. Czas badania zależy od ilości i doboru testów neuropsychologicznych i wynosi zwykle od 2 do 3 spotkań 50 minutowych.

Czym jest TERAPIA  NEUROPSYCHOLOGICZNA ?

Terapia neuropsychologiczna poprawia funkcjonowanie psychologiczne, poznawcze i emocjonalne osoby, jak również zwiększa skuteczność w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami u tych chorych, którzy z powodu urazu głowy, udaru mózgu, nowotworu czy chorób takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy padaczka mają wyraźne trudności z pamięcią, uwagą, gnozją lub mową , jak również trudności emocjonalne i motywacyjne.

Rehabilitacja neuropsychologiczna skupia się w szczególności na terapii zaburzeń mówienia i rozumienia mowy, pisania i czytania (afazje), zaburzeń pamięci oraz uwagi, zaburzeń spostrzegania (agnozje, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne) oraz praksji jak również funkcji wykonawczych. Badany podczas terapii wykonuje wybrane i ułożone zgodnie z programem neurorehabilitacji zadania i ćwiczenia, które stymulują i prowokują do aktywności odpowiednie sieci neuronalne.

Pierwszym krokiem jest aktualna diagnoza neuropsychologiczna.

Dokładne rozpoznanie i zróżnicowanie zaburzeń poznawczych może wykonać jedynie psycholog specjalizujący się w obszarze neuropsychologii klinicznej.