MIND SHUI

MIND SHUI   czyli…

HARMONIA i SIŁA Twojego UMYSŁU

MIND to umysł, rozum, inteligencja, świadomość, mentalność,   sposób myślenia o ludziach i świecie. MIND  to myśli i opinie. To postrzeganie otaczającej Cię rzeczywistości, relacji międzyludzkich. To Twoje możliwości i ograniczenia.

MIND wpływa na Twoje zachowanie i na to jak żyjesz.

…a  SHUI to budowanie HARMONII między światem zewnętrznym  a Twoim MIND.

 Mind Shui  to budowanie zdrowego i prawidłowo funkcjonującego, żyjącego umysłu. Właśnie tak – „żyjącego”, albowiem umysł nie jest konstruktem stałym i niezmiennym, wręcz przeciwnie – jest w nieustannym ruchu i podlega zmianom! 

DLA KOGO JEST MIND SHUI? 

MIND SHUI jest dla każdego –
  • jeśli chcesz mieć poczucie że rozumiesz to kim jesteś i co robisz,
  • jeśli chcesz mieć dobry kontakt ze swoimi emocjami i rozumieć swoje wybory, decyzje, życie, emocje.
  • jeśli chcesz rozumieć i  dostrzec swoich bliskich i mieć z nimi jak najlepsze relacje.
  • jeśli nie chcesz się zmieniać, a li tylko uporządkować swój świat i zobaczyć go w szerszej perspektywie.
TRENINGI  MIND SHUI  to proces porządkowania swojej przestrzeni życiowej, krok po kroku, obszar po obszarze. Poznajesz swój mózg jako ciało Twojego umysłu, jego możliwości, ograniczenia i zasady działania.

JAK POWSTAŁO MIND SHUI?

Od wielu lat pracuję jako  neuropsycholog, nauczyciel  i trener w obszarze klinicznym, poznawczym jak i biznesu. Doświadczenie zbudowałam na wiedzy z obszaru terapii, rodzicielstwa, coachingu i diagnozy psychologicznej. Łączę neuropsychologię, psychoterapię, treningi poznawcze i coaching. Patrzę na człowieka i świat holistycznie, a nie w jednym paradygmacie (medycznym, społecznym, poznawczym czy psychodynamicznym) .

Zapraszam do Mind Shui Center for Psychology and Mind.