MIND SHUI

MIND SHUI   czyli…  HARMONIA i SIŁA UMYSŁU zdrowy MÓZG

bo –

MIND to Twój umysł, rozum, inteligencja, świadomość, mentalność, poczytalność, uwaga, sposób myślenia o czymś. MIND  to również Twoje myśli i opinie.  MIND to Twoje widzenie rzeczywistości, relacji międzyludzkich, możliwości i ograniczeń. MIND wpływa na Twoje zachowanie i na to jak żyjesz.

zaś SHUI to poszukiwanie i budowanie HARMONII między  otoczeniem i życiowymi  doświadczeniami a Twoim MIND.

 Mind Shui  to budowanie zdrowego i prawidłowo żyjącego umysłu. Tak właśnie – „żyjącego”, bo umysł nie jest konstruktem stałym i niezmiennym, wręcz przeciwnie – nasz umysł jest jak  świat w nieustannym ruchu! 

DLA KOGO JEST MIND SHUI? 

MIND SHUI jest dla każdego –
  • jeśli chcesz mieć poczucie że rozumiesz to kim jesteś i co robisz,
  • jeśli chcesz mieć dobry kontakt ze swoimi emocjami i rozumieć swoje wybory, decyzje, życie, emocje.
  • jeśli chcesz rozumieć i  dostrzec swoich bliskich i mieć z nimi jak najlepsze relacje.
  • jeśli nie chcesz się zmieniać, a li tylko uporządkować swój świat i zobaczyć go w szerszej perspektywie.
TRENINGI  MIND SHUI  to proces porządkowania swojej przestrzeni życiowej, krok po kroku, obszar po obszarze. Poznajesz swój mózg jako ciało Twojego umysłu, jego możliwości, ograniczenia i zasady działania.

JAK POWSTAŁO MIND SHUI?

Od wielu lat pracuję jako  neuropsycholog, nauczyciel  i trener w obszarze klinicznym, poznawczym jak i biznesu. Doświadczenie zbudowałam na wiedzy z obszaru terapii, rodzicielstwa, coachingu i diagnozy psychologicznej. Łączę neuropsychologię, psychoterapię, treningi poznawcze i coaching. Patrzę na człowieka i świat holistycznie, a nie w jednym paradygmacie (medycznym, społecznym, poznawczym czy psychodynamicznym) .

Zapraszam do Mind Shui Center for Psychology and Mind.